Wykaz podręczników

Wszystkie podręczniki (z wyjątkiem książki i zeszytu ćwiczeń do religii)
uczniowie klas I – VIII otrzymają bezpłatnie we wrześniu w szkole

w ramach dotacji celowej MEN.

 Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa I – „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (komplet: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, lekcje dodatkowe); autorzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa II – „To jest mój Syn umiłowany”; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa III – Kto spożywa moje Ciało, ma życie. Podręcznik ucznia z kartami pracy bez podziału na część
I i II; autorzy: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, Marzena Sadowska Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa IV – Decyzja o wyborze podręcznika będzie podjęta we wrześniu (z przyczyn organizacyjnych).

Klasa V – „Bóg nas szuka”; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa VI – „Jezus nas zbawia”. Podręcznik do nauki religii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Podręcznik do nowej podstawy programowej; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa VII – „Kościół wskazuje nam drogę”; autorzy: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Podręcznik w edycji płockiej).

Klasa VIII – „Z Tobą idę przez życie”; redakcja: P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin).

Skip to content