Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

W dniu 4 stycznia 2024 roku w naszej szkole została przeprowadzona kampania społeczna realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Poprawa bezpieczeństwa i nauka odpowiednich zachowań w ruchu drogowym, to podstawowy cel zorganizowanego spotkania z uczniami klas czwartych i piątych, które przeprowadzono w trzech panelach dydaktycznych promujących bezpieczeństwo.

Panel polegający na przejeździe dzieci po rowerowym torze przeszkód został poprowadzony przez pana Marka Lemanowicza pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku i młodszego aspiranta pana Przemysława Neca funkcjonariusza  Komendy Miejskiej Policji w Płocku, drugi panel w formie interaktywnego wykładu poprowadziła pani Jolanta Regulińska pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.  Na trzecim panelu pani Magdalena Jakubiak i pan Leszek Kocięda ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku omówili zasady udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie mogli również sprawdzić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, korzystając z okularów VR. Podczas spotkania dzieci otrzymały zestawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W wydarzeniu, które zainaugurowała swoim przemówieniem Dyrektor Szkoły – pani Anna Wiśniewska, wzięli udział m.in. Radna Miasta Płocka pani Anna Derlukiewicz w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego, pani Katarzyna Szymańska przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pan Karol Krajewski przedstawiciel delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku.

Skip to content