Uroczystość upamiętniająca Sybiraków

W dniu 10 lutego delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach związanych z 84. Rocznicą wywózki Polaków na Wschód przy pomniku upamiętniającym Polaków wywiezionych na Syberię oraz przy symbolicznej mogile płocczan zamordowanych w Katyniu. Nasze uczennice złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Skip to content