Zakończenie VI edycji projektu edukacyjnego „Płock czyta Małemu Misiowi”

Klasy IIIa i IIIb  brały udział w projekcie edukacyjnym „Płock czyta Małemu Misiowi”. Celem projektu było rozbudzanie zainteresowań￱ literaturą dziecięcą i kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Klasa IIIa i klasa IIIb  wykonały  misia, nadały mu imię, przygotowały „Dziennik podr￳óży misia”. Miś wraz z „Dziennikiem podr￳óży misia” powędrował do kolejnych placó￳wek w Płocku, kt￳óre brały udział w projekcie. Dzieci, do któ￳rych zawędrował miś czytały mu bajki, opowiadanie, wierszyk o tematyce bezpieczeń￱stwa w ruchu drogowym. 24.04.2024 w Miejskim Przedszkolu nr 14 odbyło się uroczyste zako￱ńczenie projektu. Zaproszeni przedstawiciele grup  biorących udział w projekcie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez przedszkolak￳ów.

Skip to content