Szóstka z historii Płocka

Od kwietnia do czerwca klasy 4a i 4b brały udział w działaniach realizowanych w ramach miejskiego projektu „Płock na SZÓSTKĘ”. Dzieci uczestniczyły w realizacji trzech zajęć mających na celu przybliżenie historii, kultury i sztuki oraz współczesności Płocka. Projekt PLOT-u obejmował trzy wycieczki tematyczne.
Tematem pierwszego spotkania  w Spichlerzu  była „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”. Czwartoklasiści dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o dawnych obyczajach, wierzeniach i obrzędach na mazowieckich wsiach.
Drugą lekcją było „Spotkanie ze średniowieczną historią miasta”. Zajęcia polegały na spacerze z przewodnikiem, który oprowadził uczniów po miejscach związanych średniowieczem w Płocku. Uczestnicy odwiedzili m.in. Muzeum Diecezjalne oraz Bazylikę Katedralną. Podczas zajęć dzieci zwiedzały skarbiec diecezjalny, gdzie poznały zabytki jak m.in. hermę św. Zygmunta i kielich księcia Konrada Mazowieckiego. W Bazylice Katedralnej poznały historię Kaplicy Królewskiej z sarkofagiem Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz symbolikę katedralnych polichromii.

Trzeci temat brzmiał:  „Z nich Płock jest dumny”. Było to spotkanie poświęcone znanym płocczanom, dzięki którym miasto rozwinęło się i zostało dostrzeżone na mapie świata. Czwartoklasiści poznali postacie takie jak:  druha Wacława Milke, Stefana i Franciszkę Themersonów, Władysława Broniewskiego czy  Tadeusza Mazowieckiego. Razem z przewodnikiem zobaczyli miejsca związane z tymi osobami. Byli także na ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku pt. „Z Płocka i dla Płocka. Galeria Płocczan XX wieku. Galeria Themersonów”. Zajęcia skończyły się wizytą w ratuszu oraz wręczeniem pamiątkowych zakładek i dyplomów potwierdzających, że dzieci znają „Płock na SZÓSTKĘ”.

Skip to content