Międzyszkolny Rajd Ekologiczno – Turystycznego pod hasłem „Mam kulturę – dbam o naturę”

13 czerwca 2024r. już po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku była organizatorem Międzyszkolnego Rajdu Ekologiczno – Turystycznego tym razem pod hasłem „Mam kulturę – dbam o naturę ”. 
W imprezie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 16,  Nr 17 oraz Miejskie Przedszkole nr 14. Celem rajdu było wzbogacanie wiedzy o tematyce ekologicznej, poznanie miasta oraz popularyzacja turystyki pieszej. Rajd rozpoczynał się przy Orlen Arenie. Dalej drużyny wędrowały jarem Brzeźnicy, aż do Zalewu Sobótka, a następnie przez park przy ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicami Kwiatową i Mościckiego wróciły do naszej placówki.

Podczas wędrówki uczniowie odszukiwali punkty kontrolne, na których wykonywali różne zadania tj. rozwiązywali rebusy, zagadki, rozszyfrowywali kody, mieli także do wykonania zadania sprawnościowe. Na mecie wykonali plakat ekologiczny. Przedstawicie każdej drużyny otrzymali krzewy do zasadzenia na terenie swojej placówki. Podczas podsumowania imprezy zostały wręczone nagrody. Każda grupa otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową. Mamy nadzieję, że rajd się podobał i spotkamy się za rok.

Skip to content