Jubileusz 50-lecia szkoły

W dniach 7 – 9 października 2015 roku obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kolegiacie św. Bartłomieja w Płocku. Oficjalne obchody z udziałem m.in. Posłanki na Sejm pani Elżbiety Gapińskiej oraz Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego odbyły się 8 października. Zgromadzeni goście wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.
Zarówno Pan Prezydent jak i Dyrektor Szkoły wręczyli nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracyjno – gospodarczym z okazji zbliżającego się Święta Komisji Edukacji Narodowej.

Następnie odbył się koncert w wykonaniu obecnych naszych uczniów, absolwentów oraz grupy nauczycieli. Widowisko utrzymane było w stylu show pod hasłem „Nasi giganci”. Pokazaliśmy, że w naszej szkole można rozwijać różne pasje: taneczne, wokalne, sportowe, aktorskie, a nawet je potem kontynuować, o czym świadczą dalsze losy naszych absolwentów. Koncert przygotowany z dużą dozą humoru wspaniale bawił wszystkich obecnych. Na uroczystości miała również miejsce premiera filmu promującego naszą szkołę, który nagraliśmy przy współudziale całej społeczności szkolnej.

Na uwagę zasługuje fakt, że sponsorami przygotowanych działań były firmy: PZU, RYNEX Sp. z o.o., Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., SEBEX s.c. Za hojność i dobrą wolę w realizacji naszych zamierzeń i celów związanych z uświetnieniem tak wyjątkowej dla nas uroczystości serdecznie dziękuje Dyrektor, Pracownicy Szkoły i Uczniowie.

SEBEX s.c.
02-281 Warszawa

ul. Municypalna 20

Klikając na poniższy link możecie obejrzeć film nagrany przez dzieci i pracowników szkoły promujący naszą placówkę.

9 października gościliśmy w szkole naszych absolwentów. Były wzruszające powitania, oglądanie kronik szkolnych, zdjęć, poszukiwanie się na listach uczniów, które zostały odtworzone na podstawie archiwalnych dzienników lekcyjnych. Odwiedzili nas absolwenci z pierwszych lat istnienia naszej szkoły. Była więc okazja do spotkań po latach. Zgromadzeni obejrzeli koncert przygotowany z okazji jubileuszu. Były też miłe podziękowania od absolwentów dla obecnej Dyrekcji Szkoły. Na pamiątkę tego niezwykłego wydarzenia nasi goście otrzymali  okolicznościową gazetkę szkolną oraz zawieszkę zapachową z tarczą szkoły.

Skip to content