Strona główna   >   O nas   >   Logopeda

Logopeda

Gabinet logopedyczny w szkole funkcjonuje od 2006 roku. W bieżącym roku szkolnym prowadzi go pani mgr Urszula Kotowicz. która pracuje w następujących godzinach:

Dzień tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek 08.00 – 15.20
Wtorek 11.45 – 15.20
Środa 11.45 – 15.20
Czwartek 11.45 – 15.20
Piątek 07.45 – 15.20

Konsultacje dla rodziców i uczniów: piątek – 06.45-07.45

Pomocą logopedyczną są objęci wszyscy uczniowie klas I – VIII, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych.

Zajęcia prowadzone są w małych zespołach /dwu, trzy, czteroosobowych/ bądź indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany został program terapii logopedycznej, który powstał na podstawie szczegółowej diagnozy. Metody pracy, pomoce i środki są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Celem przewodnim jest:

·        rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się,
·        wyrównywanie opóźnień mowy,
·        korygowanie wad wymowy,
·        stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego,
·        usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo – słuchowych,

Wady artykulacyjne są częstym zjawiskiem występującym wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Korekcja zaburzeń artykulacyjnych to czynności podjęte w celu usunięcia wadliwie artykułowanych głosek i wytworzenia w ich miejsce prawidłowego brzmienia oraz w celu utrwalenia  i automatyzacji ruchów narządów mowy podczas artykulacji nowo nauczonych głosek.

Proces korekcyjny powinien rozpoczynać się od ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy, ćwiczeń oddechowych i słuchowych. Następnym etapem jest wywołanie głoski w izolacji, utrwalanie w sylabach, wyrazach, w zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach, a także w krótszych i dłuższych tekstach. Utrwalanie ma na celu stabilizację artykulacji w mowie kontrolowanej, natomiast automatyzacja umożliwia artykułowanie w sposób swobodny.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami. Aby skutecznie zwalczyć utrwalone zaburzenie artykulacyjne potrzeba wiele czasu i wysiłku. To czego dziecko nauczy się w gabinecie logopedycznym, musi być wielokrotnie powtarzane poza miejscem terapii (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 20 minut).

Skip to content