Strona główna   >   O nas   >   Pedagog

Pedagog

Pedagogiem w szkole jest pani mgr Joanna Kamińska.
W roku szkolnym 2023/2024 pracuje w następujących godzinach:

Dzień tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek 10.30 – 15.30
Wtorek8.30 – 12.30
Środa8.30 – 12.30
Czwartek 8.30 – 12.30
Piątek8.30 – 11.30

Do zadań pedagoga należy:

 1. systematyczna ocena sytuacji dydaktyczno – wychowawczej szkoły
 2. kontrola systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia
 3. udzielanie pomocy wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom w rozwiązywaniu problemów  dydaktyczno – wychowawczych
 4. przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego
 5. organizowanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji ekonomicznej – praca w komisjach – paczki świąteczne, wyprawki, stypendia
 6. motywowanie rodziców do systematycznej pracy z dzieckiem w szkole i w domu
 7. przekazywanie wiedzy dotyczącej uzależnień
 8. propagowanie postaw promujących zdrowy styl życia
 9. czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów
 10. reagowanie na wszelkie formy przemocy w szkole
 11. uczenie zasad współżycia w grupie
 12. rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych
 13. prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno – profilaktyczno- terapeutycznym w oparciu o program własny „Spójrz inaczej”
 14. koordynacja działań profilaktycznych na terenie szkoły – programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, „Domowi Detektywi”, „Jestem o.k”, „Przeciwdziałanie przemocy”, „Fantastyczne możliwości”, profilaktyczny konkurs plastyczny „Nie palę, nie piję, nie biorę”
 15. współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: KMP, SM, Sąd, OOW, ORPZ, MOPS, PIDz, OIK.
Skip to content