Strona główna   >   O nas   >   Projekty   >   Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Z UŻYCIEM KOMPUTERA I MONITORA DOTYKOWEGO W KLASIE 3 W RAMACH PROJEKTU „Aktywna Tablica” dla szkół kształcących uczniów ze SPE.Pobierz
SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z UŻYCIEM PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH: CZYTANIE SY-LA-BA-MI 1 I 2, PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT mTALENT W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA” DLA SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH UCZNIÓW ZE SPE.Pobierz
SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-LOGOPEDYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY LOGOPEDYCZNEJ Z UŻYCIEM MULTIMEDIÓW W KLASIE 2 W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA” DLA SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH UCZNIÓW ZE SPE.Pobierz

„Aktywna tablica” to program, którego głównym celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces uczenia się.

W ramach projektu nasza szkoła została wyposażona w komputer stacjonarny z monitorem dotykowym oraz pomoce i narzędzia dydaktyczne do terapii:

  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wyżej wymienione.
Skip to content