Apel wychowawczy

W dniach 21 i 22 lutego 2022 roku odbyły się apele wychowawcze podsumowujące osiągnięcia uczniów w I półroczu roku szkolnego 2023/2024. W środę odbyło się spotkanie dla dzieci z klas I-III, podczas którego 53 uczniów otrzymało odznakę „WZOROWY UCZEŃ”.

 W czwartek 25 uczniów klas IV-VIII wręczono listy gratulacyjne za wyniki w nauce i 6 uczniów otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe. Pani pedagog przybliżyła zebranym dzieciom i młodzieży Standardy Ochrony Małoletnich, które będą obowiązywały w naszej szkole od 1 marca 2024 roku.

Skip to content