#Laboratoria Przyszłości – luty 2023

Wzrok jest tym zmysłem człowieka, który dostarcza mu najwięcej informacji o otoczeniu. Zdolność rozdzielcza ludzkiego oka jest jednak niewielka bo wynosi 0,1 mm. Dlatego obserwacje małych obiektów wymagają użycia mikroskopów, których zdolność rozdzielcza jest wielokrotnie większa niż możliwości ludzkiego oka. Takie mikroskopy mamy na wyposażeniu pracowni biologicznej, w tym super model z kamerą (pozyskany w ramach programu Laboratoria Przyszłości).

Zastosowanie kamery w edukacji i dydaktyce w szkołach daje możliwość prezentacji obrazu na większym ekranie, za pośrednictwem projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej, jednocześnie pozwala na trwałe zarejestrowanie oglądanego obrazu w formie zdjęcia lub pliku.

Uczniowie klasy 6b mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem tego sprzętu. Z zaciekawieniem i niedowierzaniem oglądali interesujące okazy mikroskopowe preparatów roślinnych i zwierzęcych. Wygląd niektórych z zaobserwowanych obiektów zainspirował uczniów do stworzenia własnych modeli organizmów.

Skip to content