Znam moje miasto

27 lutego 2024 roku w Zespole Szkoł nr 1 w Płocku odbył się konkurs „Znam moje miasto”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Płocka. Do konkursu przystąpiły dwuosobowe zespoły uczniów klas trzecich z ośmiu płockich szkół podstawowych.

Konkurs „Znam moje miasto” polegał na rozwiązywaniu zadań konkursowych, do których odpowiedzi uczniowie poznali w prezentowanych tekstach źródłowych i opowieściach przedstawianych przez przewodnika. Konkurs poprzedzało opanowanie przez uczniów informacji zawartych w skrypcie udostępnionym przez organizatora. Uczniów naszej szkoły przygotowała p. Agnieszka Wiankowska.
Przybliżenie uczniom informacji o naszym pięknym mieście Płocku, jego historii i współczesności; rozbudzanie patriotyzmu lokalnego; doskonalenie czytania tekstów źródłowych i uważnego słuchania – korzystania z informacji prezentowanych przez licencjonowanego przewodnika po Płocku, to tylko niektóre cele realizowane podczas konkursu. Organizatorzy stworzyli idealne warunki do zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa oraz świetnej zabawy.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3a Kornelia Lewandowska i Benedykt Gapiński, którzy pochwalili się wiedzą i umiejętnością współpracy. Ich praca została doceniona przez komisję konkursową. Stanęli na podium, zajmując III miejsce!
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content